Quote

Một học thuyết …

8 Mar

Một học thuyết sai lầm tạo nên xã hội bất công, đất nước bất an, gia đình bất phú, con người bất dũng trí nghĩa tâm.

Advertisements